Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdagréti lakótelepen az egyik legnagyobb probléma az eldobált, környezetszennyező cigarettacsikk, ami ellepi a buszmegállókat, a parkokat és a kihelyezett padok környékét.
A cigaretta füstszűrője több mint egy év alatt bomlik le, a csikkek pedig tele vannak nikotinnal, benzollal, mérgező gázokkal, sőt, még bizonyos radioaktív összetevőkkel is, mint a polonium.
E környezetszennyezés megoldására szeretnék egy kampányt indítani, amely segítene betartani a rendet és a tisztaságot. Hangsúlyozom, hogy nem a január elsejétől életbe lépő szigorú dohányzás ellenes törvényt szeretném még tovább szigorítani, hanem az embereket rászoktatni a kulturált dohányzásra.

Javaslom az alábbi pontok megvalósítását próba jelleggel a Gazdagréti lakótelepen:

1.    Kampány költségvetésének összeállítása. Tételek, amelyekre árajánlatokat kell kérni: csikkgyűjtő eszközök, azok ürítése, átlátszó csikktárolók, Közterület-felügyelet

személyi költsége, Újbuda Prizma személyi költsége, plakátok, szórólapok kreatív, gyártása, figyelemfelkeltő táblák kreatív, gyártása.

Határidő: 2012. március 15.

Felelős: Pénzügyi Igazgatóság, Környezetvédelmi Osztály
2.    Figyelemfelkeltő, szemetelést tiltó táblák kihelyezése, feltüntetve rajta a jelenlegi hatályos jogszabályokat (2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról illetve a

48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról).

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Környezetvédelmi Osztály
3.    Csikkgyűjtő tárolók felállítása, hogy lehetőségük legyen a dohányosoknak a csikket ide dobni.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Városüzemeltetési Osztály
4.    Szórólap készítése és eljuttatása Gazdagréten az összes háztartásba.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Környezetvédelmi Osztály és Újbuda Prizma
5.    Plakát készítése és kihelyezése a gazdagréti közintézményekben, hirdetőtáblákon.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Környezetvédelmi Osztály
6.    Önkéntesek toborzása, akik segítenek megtisztítani az utcákat a csikkektől. 2012-ben több alkalommal, az Újbuda Prizma és a Közterület felügyelet bevonásával

együtt csikkgyűjtő akciót szerveznénk, akár versennyel egybekötve. Ennek a menetét úgy képzeljük el, hogy egyhetes intenzív csikkgyűjtés szervezünk, az összegyűlt

cigarettavégeket pedig egy átlátszó dobozba helyezve közszemlére tennénk Gazdagréten két forgalmas helyszínen: az Eleven Center előtt és a Gazdagréti téri Posta

előtt, ahol mindenki láthatja, hogy mennyi csikk gyűlik össze egy hét leforgása alatt. Ezután a csikktakarítást két hétre szüneteltetnénk, és végül egy újabb gyűjtést és

közszemlére tételt szerveznénk.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Környezetvédelmi Osztály
7.    A kampány időtartama alatt fokozott közterület-felügyeleti és polgárőri jelenlét a szabályok betartatására. Első körben kiemelten figyelnék az adott területen a

szemetelőket (természetesen kiegészülve az egyéb szemetet elszórókkal) és szóbeli figyelmeztetéssel élnének ellenük.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Újbuda Közterület-felügyelet
8.    Tapasztalatok összegyűjtése, elemzése.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Környezetvédelmi Osztály
9.    Kerületi rendelet megalkotása a tapasztalatok tükrében, ami szigorú pénzbírságot szab ki a cigaretta csikk eldobálókkal és a szemetelőkkel szemben.

Határidő: 2012. novemberi rendes testületi ülés

Felelős: Hatósági Igazgatóság

A gazdagréti kampány anyagi fedezetére a 2012-es költségvetésben találnánk forrást, a pontos árajánlatok bekérése után. Az összegek a Környezetvédelmi Alap, a városüzemeltetési feladatok, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. és az Újbuda Közterület-felügyelet külön soraiba lennének illesztve.

Úgy gondolom, hogy mindezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy egy szebb, tisztább, élhetőbb kerületben éljünk!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet tárgyalja meg és támogassa!

Budapest. 2012. január 10.

Király Nóra
képviselő