Helyzetkép a kerületi iskolák délutáni tornaterem kihasználtságáról

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Képviselői munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a kisgyerekek egészséges életmódját és a sporttal való mihamarabbi megismerkedésüket. A téli hónapokban a sportolási lehetőségek kizárólag az iskolák tornatermeibe szorulnak.
Az elmúlt hónapokban szembesültünk azzal, hogy teljes káosz van ezen a területen. Egyrészt új sportoknak, egyesületeknek szinte lehetetlen bejutni a tornatermekbe, másrészt a helyi lakosok nincsen lehetőségük átfogó képet kapni a kerületi sportolási lehetőségekről. A szülők sokszor ad hoc jelleggel, szórólapokról, vagy egy kiragasztott plakátról szereznek tudomást egy számukra érdekes sportról, amire képesek elcibálni délutánonként a gyereket a kerület egy távoli pontjára. Pedig lehet, hogy a szomszéd iskolában van egy számukra sokkal testhez állóbb sport, csak éppen nincs honnan tudomást szerezniük róla.
Úgy látjuk továbbá, hogy az intézményvezetők koncepció nélkül, vagy hagyományokra hivatkozva, sokszor más kerületi sportegyesületeknek adják ki a drága délutáni időszakot (sokszor ingyen), kiszorítva ezzel a kerületi gyerekek sportolási lehetőségeit vagy más érdekes sportokat.

Javasoljuk tehát, hogy készüljön egy átfogó helyzetkép, elemzés a kerületi iskolák tornatermeinek kihasználtságáról. Lássuk, hogy mely napokon, hánytól hányig, kik bérlik iskoláink tornatermeit és mennyi bevétele származik ezekből az intézményeknek. Jó lenne, ha a jövőben készülne egy honlap, ahol tételesen szerepelne mindez (a bérleti díj kivételével). Ha egy szülő pl. Gazdagréten szeretné kosárlabda edzésre járatni a 3. osztályos kislányát, akkor egy kattintással rákereshessen, hogy mindezt hol tudja megtenni, ki az edző, mi a korosztály, mikor vannak az edzések és mennyibe kerülne neki. (Tervezet erre az informatikai rendszerre 2012. június: Kör Kht.) Kevés ráfordítással véleményünk szerint egy olyan szolgáltatást nyújthatna ezzel kerületünk, ami példaértékű lenne a fővárosban. Másrészt rálátásunk lenne a tornatermek kihasználtságára, amiből éves szinten több százezer forint plussz bevétele származna az intézményeinknek.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa előterjesztésünket!

Dr. Molnár László         Jankó István         Király Nóra
alpolgármester                elnök               képviselő
Budapest, 2011. december 6.

Határozati javaslat

Az Oktatási Bizottság úgy döntött, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy készíttessen átfogó helyzetképet, elemzést a kerületi iskolák tornatermeinek kihasználtságáról. Az elemzésben szerepeljen, hogy hánytól hányig, kik bérlik iskoláink tornatermeit és mennyi bevétele származik ezekből az intézményeknek.

Határidő: 2012. januári rendes Oktatási Bizottság
Felelős: Jankó István, elnök