STOP A PLAKÁTERDŐKRE!

Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület alapítójának felhívása

Tegyünk együtt azért, hogy a környezetvédelem ne csak a választási időszakban jól csengő szlogen legyen! Felelős és számonkérhető közéleti magatartást a jövőbeni kampányidőszakokban és azon kívül is! Ezek a műanyagból készült, újrahasznosíthatatlan anyagok megközelítőleg több száz tonna hulladékot képeznek országos szinten, ami megbecsülhetetlen környezetszennyezéssel jár.

Az idei önkormányzati és európai parlamenti választások elmúltával sajnos hatalmas mennyiségű „plakáterdő” maradt az utcákon. A politikai versenyben a láthatóságunk és a választókkal való közvetlen kommunikáció érdekében sajnos jómagam is Újbuda polgármesterjelöltjeként folyamatos közterületi jelenlétre kényszerültem. Sajnos egymást túllicitálva mérhetetlen mennyiségű habkarton plakátok lettek kihelyezve és a postaládák is megteltelek nyomtatott anyagokkal.

Természetesen az állampolgárok számára elengedhetetlen az információk elérése, különösen azoknak, akik az online térben nem tudtak hozzájutni. Mégis a műanyag- és papíralapú kampányeszközök használatával keletkező környezetkárosító hulladék mennyisége el kell, hogy gondolkodtasson mindannyiunkat: nincs-e szükség olyan szabályozásra, amely a jövőben a kampányok környezeti szempontjait is figyelembe veszi?

A XXI. században a jövőnk érdekében mérlegelni szükséges, hogy milyen mértékben élünk ezzel a hagyományos, ám a környezetet jelentősen terhelő eszközökkel.

A politikai verseny járulékos következményeként megvalósult környezetterhelés csökkentése érdekében – a szervezetek és képviselőik önmérsékletre való biztatása mellett – azt javaslom, hogy ezentúl kizárólag egységesen, törvényileg szabályozott, mindenkire érvényes mennyiségi és minőségi előírások betartása mellett (azaz a leginkább környezetkímélő anyagok felhasználásával) lehessen csak közterületen plakátolni, nyomtatott anyagokat szórni.

Felkérem a kormány illetékes tagjait, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy csak szabályozott keretek között lehessen a környezetünkre súlyosan káros kampányeszközöket használni. Arra is szívesen teszek kezdeményezést, hogy az esélyegyenlőséget digitális értelemben véve a rádiós-televíziós-internetes platformok felé tereljük a kampányokat, és előbb-utóbb nulla környezetterheléssel valósulhasson meg a versengés: a környezet se szenvedje kárát a demokratikus folyamatnak.

Továbbá kérem a pártokat, szervezeteket és képviselőiket, hogy ne csak szlogenjeikben gondoljanak a környezetvédelmi szempontokra! Magam is így fogom szem előtt tartani.

Meggyőződésem, hogy – pártállástól függetlenül – közös felelősségünk környezetünk védelme, a közösségek vezetésére aspirálva pedig fontos élenjárnunk jó példával, önmérséklettel.