Újbuda képviselő-testülete október 18-án, hétfőn megtartotta alakuló ülését. Dr. Hoffmann Tamás polgármester székfoglaló beszédében hangsúlyozta, a kerület számára előnyös projekteket folytatni kívánja. Ezen az ülésen szavaztak az alpolgármesterek személyéről is. Dr. Kupper András és Dr. Molnár László főállású, míg. dr. Jelen Tamás társadalmi megbízatású alpolgármesterként dolgozik majd az új testületben.

Király Nóra átveszi képviselői mandátumát

Újbuda képviselő-testülete október 18-án, hétfőn, a törvény által előírt 15 napos határidőn belül megtartotta alakuló ülését. Az ünnepélyes ceremónia Musits atya áldásával vette kezdetét. A hagyományoknak megfelelően az ülést a korelnök, jelen esetben Sass Szilárd vezette, a két legfiatalabb képviselő Király Nóra és Gajárszki Áron az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítését végezték. Kiss Györgyi, a helyi választási bizottság elnöke bejelentette a választások hivatalos végeredményét. A képviselő testület azonban csak akkor lesz teljes, ha a 11. választókerületben megtörténik az időközi választás, mert ott a Fővárosi Bíróság szavazategyenlőséget állapított meg.

Az eskütételt követően elsőként Dr. Hoffmann Tamás vehette át megbízó okmányát az elnök asszonytól, majd dr. Filipsz Andrea ábécé sorrendben szólította a képviselőket. A polgármester ezt követően tartotta meg székfoglaló beszédét , melyben hangsúlyozta a kerület számára előnyös, az újbudaiakat pozitív értelemben érintő projekteket folytatni kívánja. Ezzel együtt azonban alapos és pontos felmérést készítenek a kerület jelenlegi gazdasági helyzetéről és átvizsgálják az összes szerződést. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a vizsgálat eredményeit haladéktalanul a kerület lakossága elé tárja.

Az utolsó napirendi pontban megszavazták az alpolgármestereket is. Dr. Kupper András és Dr. Molnár László főállású, míg. dr. Jelen Tamás társadalmi megbízatású alpolgármesterként dolgozik majd az új testületben.